Add Your Heading Text Here

O Levstikovem
domu

O Levstikovem domu

Osrednja stavba na velikolaškem trgu je današnji Levstikov dom. Stavba je bila zgrajena po drugi svetovni vojni na porušenih temeljih nekdanje mogočne Grebenčeve hiše, imenovane Vatikan.

T

Stavbe na lokaciji današnjega Levstikovega doma je po gospodarskem propadu Franceta Podlogarja v prvi polovici 19. stoletja kupila klerikalna Hranilnica in posojilnica. V njih je imela gostilniško, mesarsko in pekarsko obrt. Stavbo so vsi poznali kot Vatikan. Nekaj časa je bila tu nastanjena pošta; v gornjih prostorih je imel stanovanje in ordinacijo dr. Michelisch, za njim dr. Kožuh.

Stavba je imela imenitno dvorišče. Zidna ograja, na kateri je bilo mogoče sedeti, ga je ločila od ceste, ki pelje proti Gmajni. Kamniti stebriči, med katerimi je bila napeta železna vrv, so ga ločili od glavne ceste. Pred stavbo je rasel košat kostanj in sredi dvorišča mogočna lipa. Na skrajnem desnem robu je bil cel gaj kostanjev, ki so dajali senco. »Letno gostilno« sta pred cestnim prahom varovala na eni strani ledenica, na drugi balinišče.

Stavba je bila med vojno požgana. V 50. letih prejšnjega stoletja pa je bila na njenem mestu zgrajena nova. Imela je urejeno dvorano, bife in mesnico. Nekaj časa je imela različne namene, npr. za šolske prostore. Na podstrešju je imela kmetijska zadruga sušilnico mesa in kož. Leta 1981, ob 150-letnici Levstikovega rojstva, je bila stavba prenovljena in poimenovana po Franu Levstiku. Danes v stavbi delujejo MKL, Knjižnica Frana Levstika, kabelska televizija, galerija, dvorana ter spominska soba Josipa Stritarja in Frana Levstika.

Add Your Heading Text Here

Spominska soba
Levstika in Stritarja

Spominska soba
Levstika in Stritarja

T

V letu 1986 so bile v Levstikovem domu urejene tri spominske sobe: Trubarjeva, Levstikova in Stritarjeva soba.

Trubarjeva spominska soba je bila pravzaprav nekakšen klub, kjer so si lahko obiskovalci ogledali in prebirali knjige, ki so jih napisali Trubar, Levstik in Stritar, ter knjige, ki so jih drugi napisali o njih. V letu 2002 je bila Trubarjeva soba prenesena na Trubarjevo domačijo v Trubarjevo čitalnico, Stritarjeva in Levstikova soba pa sta bili združeni v eno.

T

T

Stritarjeva spominska zbirka obsega predvsem dokumente in predmete, ki so jih poklonili Stritarjevi vnuki: Ganglov Stritarjev doprsni kip, originalna Stritarjeva pisma, Stritarjeve profesorske preparacije, pečatnik in originalne stenske slikarije iz njegove hiše na Dunaju.

T

T

V Levstikovi spominski sobi so razstavljeni dokumenti, ki osvetljujejo Levstikovo podobo. Med njimi je nekaj takih, ki so bili celo prvič razstavljeni (Vilharjeva fotografija, ko je bil v zaporu zaradi Levstikovega Napreja). Med redkimi Levstikovimi predmeti, ki so ohranjeni, je razstavljena kanglica, s katero je Levstik hodil pri Ilijevih po vodo, njegov umivalnik in posodica za toaletne potrebščine.

Add Your Heading Text Here

Program

Program

Poglej naše
prihajajoče dogodke