Poslanstvo

Poslanstvo Javnega zavoda Trubarjevi kraji je celovito spodbujanje, vodenje in usmerjanje kulture in turizma v občini Velike Lašče.

Izhodišče za delovanje Javnega zavoda Trubarjevi kraji je Trubarjevo geslo: Stati inu obstati, na to pa se navezuje tudi temeljno poslanstvo zavoda:

Utrjevanje vedenja o pomenu Primoža Trubarja, reformacije, burnih dogodkov v 16. stoletju za Slovence (narodna zavest in identiteta, jezik in književnost, družbenopolitične spremembe, gospodarska dejavnost…). Programi za obiskovalce so lahko izobraževalni (predavanja, razne delavnice), kulturno-umetniški (razstave, literarni večeri), turistični (pohodi po pešpoteh, ki povezujejo zanimivosti v okolici).

Prikaz človekovega ustvarjalnega sobivanja z naravo, njenimi viri in plodovi.

Mlinarstvo (izraba vodne energije, delo v mlinu, pomen in simbolika kruha, razgibano družabno življenje).

Žagarstvo (žaga kot stičišče gozda in vode, primarna predelava lesa, pomen lesa za človeka, delo in življenje žagarjev).

Naravno okolje (mokrišča s pestro rastlinsko in živalsko raznovrstnostjo, kraški svet s svojimi značilnostmi).

Na Trubarjevi domačiji se srečajo različne naravne danosti in široka paleta mnogih področij človekove ustvarjalnosti. Obiskovalci Trubarjeve domačije naj dobijo del odgovora na večno vprašanje, kako je slovenski človek ostal, obstal in napredoval.

Želimo si, da bi Trubarjeva domačija tudi uradno dobila ustrezen muzejski status, status spomenika nacionalnega pomena in da uspemo uresničiti idejo, naj vsak Slovenec med svojim šolanjem vsaj enkrat obišče Trubarjevo Rašico. Naj to postane obveza in ne zgolj priporočilo, kajti nekatere temeljne nacionalne vrednote ne morejo in ne smejo biti prepuščene prostemu izboru šolajočega se posameznika ali njegovega vzgojitelja.

Primož Trubar, ki je Slovencem dal prvo tiskano knjigo in po katerem je naš zavod tudi dobil ime, je bil namreč človek, ki ni bil pomemben samo za naš narod. Bil je eden redkih, ki so v Evropo in svet že pred pol tisočletja ponesli misli, ideale in vrednote humanizma, kar dandanes Trubarju tudi uradno in javno priznavajo številne evropske in svetovne inštitucije z Unescom na čelu.

Trubarjeva domačija na Rašici z muzejem, Trubarjevo čitalnico, umetniško galerijo »Skedenj«, žago venecijanko, mlinom, kozolcem in nenazadnje s prijetnim ambientom domačijske krčme, Turjaški grad s svojo pestro in zanimivo zgodovino, Levstikov dom v Velikih Laščah s Levstikovo in Stritarjevo spominsko sobo ter z obnovljeno in izjemno opremljeno gledališko dvorano, Ilijev kozolec v Levstikovih Retjah, Stritarjeva kašča na Podsmreki, pestra gostinska ter turistična ponudba, in med prijaznimi (vendar tudi samosvojimi) domačini povsod opazna dediščina naših duhovnih velikanov Trubarja, Levstika, Stritarja, Javorška in drugih, so nedvomno tehtni razlogi za obisk »Trubarjevih krajev«. Srčno verjamemo, da vas naše okolje, tukajšnji prebivalci, kulturno-turistična ponudba in preverjeno kvalitetne prireditve ne morejo razočarati.

Poglej naše
prihajajoče dogodke